Team Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia
International Business School (IBS)
Level 10, Menara Razak
Jalan Sultan Yahya Petra
54100 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 2180 5026 Fax: +603 2180 5608
(Swiss Innovation Malaysia Office http://olymptrade-ma.com/review ) / (Pejabat Swiss Innovation Challenge)

Prof. Dr. Wan Khairuzzaman Wan Ismail
drwan
m-wkhair@utm.my
Chairman & Advisor
(IBS Dean)Pengerusi & Penasihat
(Dekan IBS)
Assoc. Prof. Dr. Rosmini Omar
kakmini
rosmini@ibs.utm.my
Head of Steering Committee https://olymptrade-ma.com/bonus
(Ketua Jawatankuasa)
 
Dr. Rahayu Tasnim
rahayu
rahayu@ibs.utm.my
Project Director
(Direktor Projek)
 
Dr. Sathiabama T.Thirugnana
sathia_photo_2017
sathiabama@utm.my
Head Coordinator, Marketing & PR
(Ketua Koordinator- Pemasaran & Perhubungan Awam)
 
Dr Haliyana Khalid
dryana
haliyana@ibs.utm.my
Coordinator- Digital Marketing and IT Content
(Koordinator – Pemasaran Digital & Teknologi Maklumat)
Prof. Dr. Roselina Ahmad Saufi
roselina
roselina@ibs.utm.my
Coordinator – Training
(Koordinator – Latihan)