ภาพรวม

โปรแกรมส่งเสริมสำหรับนักนวัตกรรมยุคใหม่

SwissInnovation Challenge Thailand คือโปรแกรมส่งเสริมพิเศษซึ่งผสมผสานการแข่งขันด้านนวัตกรรมทางความคิดทางธุรกิจในระยะเริ่มต้นเช่นเดียวกับธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นแล้ว เราจะสนับสนุนและแนะนำคุณตลอดช่วงเวลาโครงการเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจคุณไปสู่ขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ คุณมีโอกาสที่จะชนะเงินรางวัลและได้รับเชิญเข้าร่วมงานสุดพิเศษในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การสร้างความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของ SwissInnovation Challenge เริ่มขึ้นที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อ 2 ปีก่อน FHNW จึงตัดสินใจเริ่มโปรแกรมดังกล่าวในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

โปรแกรม 9 เดือนนี้นำเสนอรางวัลที่น่าสนใจ โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ประกอบการและนวัตกรรม การฝึกสอนและการให้คำปรึกษา และการจัดงานต่างๆ เพื่อเพิ่มเครือข่ายความสัมพันธ์เช่นเดียวกับการเข้าสู่เครือข่ายอันน่าประทับใจในสังคมของผู้ประกอบการและนวัตกรรม โครงการนี้เปิดสำหรับธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและบุคลลต่างๆ ผู้ซึ่งเริ่มต้นและดำเนินนวัตกรรมหรือผู้ซึ่งทำงานด้านนวัตกรรมต่างๆ อยู่แล้วมาระยะหนึ่ง ความคิดทางธุรกิจสามารถเป็นไปในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมด้านการบริการเช่นเดียวกับนวัตกรรมด้านองค์กรหรือการจัดการ

โครงการ SwissInnovation Challenge Thailand จัดแบ่งเป็น 3 ช่วง ในแต่ละช่วงจะมีการคัดเลือกทีมเข้าร่วมที่ตัดสินจากการเสนอผลงาน (Pitch) ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้ารอบสุดท้ายมีโอกาสชนะเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 750,000 THB เงินรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศมูลค่า 500,000 THB รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นเงินรางวัล 150,000 THB  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เป็นเงินรางวัล 100,000THB

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าชิงรางวัลในสาขา Internationalisation เป็นเงินรางวัล 150,000 USD  ซึ่งจะทีมที่มีแผนกลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพียงทีมเดียวเท่านั้นคัดเลือกจากประเทศในแถบเอเชียทั้งหมด และ สองทีมที่ดีที่สุดจะได้ส่งตัวแทนไปเสนอแผนงานธุรกิจที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย

หากคุณอยู่ในเกณฑ์การรับสมัครทั่วไป กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ SwissInnovation Challenge Asia เราขอเชิญคุณส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อย่างน้อยสมาชิกทีมคนใดคนหนึ่งจำเป็นต้องสื่อสาร เขียนแผนธุรกิจและนำเสนอธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ สมาชิกอื่นในทีมไม่จำเป็นต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ